MARATONREISER

Mitt navn er Svein-Rune Johannessen og denne siden har jeg laget for fortelle om mine maratonreiser og ha oversikt over mine maratonløp. Jeg er født i 1960 og løp mitt første maraton i 1995, I årene fram til og med 2003 løpte jeg bare noen få maraton årlig, tilsammen 16 maraton i løpet av 8 år. Deretter var det bråstopp fram til 2010, da jeg igjen tok opp løpingen. Fra 2013 har det blitt mange maraton årlig både utenlands og her hjemme. Fram til desember 2017 har jeg løpt maraton i 16 land. Gjennom løpingen har jeg fått mange gode opplevelser og fått en rekke nye gode venner. Løpingen gir meg masse energi og bidrar til god livskvalitet.